Indmeldelse og betaling af kontingent kan ske hver tirsdag og onsdag mellem kl. 17.00 – 19.00 (medbring sygesikringsbevis og det kontonr., som den månedlige PBS skal trækes på). Eller send mail eller sms, og aftal et andet tidspunkt, hvis det ikke er muligt at komme tirsdage eller onsdage kl. 17 – 19.

Prøvetime

En prøvetime (koster kr. 50, som modregnes ved indmeldelse) kan ske tirsdag eller onsdag i ovennævnte tidsrum. Ved spørgsmål eller for at aftale indmeldelse eller prøvetime på et andet tidspunkt kan vi enten træffes tirsdag og onsdag kl. 17 – 19, per mail motion.trivsel.risskov@gmail.com – eller sms på tlf. 26 16 54 74.

Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet (og kontrol via kameraerne) opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, telefonnummer, bankskift, kontonummer mv. skal omgående meddeles til Motion & Trivsel.

Medlemskabet refunderes ikke uanset grunden til ophør.

Medlemskort

Medlemskortet SKAL indlæses i kortlæseren ved indgangen for at få adgang til centeret. Kortet er personligt, og det er derfor forbudt at lukke andre ind. Misbrug af kortet medfører lukning af kortet/medlemskabet uden nogen form for refusion.

Mister eller beskadiger et medlem sit kort, skal der laves et nyt kort mod betaling af gældende priser for nyt medlemskort (pt. kr. 50,00). Kortet må ikke bevares i fx lommer med nøgler, mønter og lign., der kan beskadige kortets magnetstribe. Ej heller sammen med telefonen.

Varighed/ophør

PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber, indtil de opsiges. (Se opsigelse af PBS-medlemskaber). Kontante medlemskaber kan ikke opsiges men udløber automatisk efter den betalte periode.

Opsigelse af PBS-medlemskaber

PBS-medlemskaber kan opsiges ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid, efter aftale eller via mail. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus en måned.

Betaling

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode samt for oprettelse og medlemskort. Ved oprettelse af PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant ved indmeldelse for oprettelse, medlemskort og for perioden fra indmeldelsesdatoen til første betalingstræk via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket via PBS hver den 1. i hver måned.

For sen betaling

Ved for sen betaling vil medlemskabet blive lukket, og der fremsendes en rykker. Medlemskabet vil være spærret, indtil restancen er betalt. Efter 2. rykker kommer der ekstra gebyr på og ved fortsat manglende betaling sendes sagen til inkasso.

Berostillelse

Medlemskabet kan sættes i bero mod et gebyr på kr. 50,00 og kan maks. vare i 12 måneder samlet ved enten en lang eller flere berostillelser. Derefter ophører medlemskabet med almindelig opsigelsesperiode på løbende plus en måned.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet er løbende plus en måned.

Berostillelse

Berostillelse koster kr. 50,- og kan maks. vare 12 måneder i alt. Det er medlemmets eget ansvar at holde styr på, hvornår berostillelse ophører, og der igen trækkes PBS.

Pensionister

Pensionister defineres ved ikke længere at arbejde / have en lønindtægt – dvs. ikke i forhold til alder.

Studerende

Studerende skal fremvise gyldigt studiekort.

Priser per måned

PBS-tilbud kr. 99,00 de første 2 mdr.
PBS-aftale kr. 209,00 (+Nets-gebyr kr. 13)
Pensionister kr. 179,00 (def.: Arbejder ikke mere)
Studerende kr. 179,00 fremvise gyldigt studiekort
Indmeldelsesgebyr kr. 249,00 (inkl. kort)
Nyt kort kr. 50,00
Berosættelse kr. 50,00
1 prøvetime kr. 50,00 (refunderes v indmeldelse)

Yoga | Få mere
energi i hverdagen

Yoga foregår med meget begrænset antal pga. krav om afstand.
Deltagerne skal selv medbringe måtte og evt. tæppe og håndklæde.

Medlemskab og priser

Fri fitness og yoga inkl. i prisen for kr. 99 per måned de første to måneder. Derefter kr. 209. Pensionister og studerende kun kr. 179 per måned. Oprettelsesgebyr kr. 249. Nyt kort kr. 50. Sæt i bero kr. 50.

Læs mere

Indmeldelse

Receptionen har åbent tirsdage og onsdage kl. 17 – 19 for personlig henvendelse. Men du kan sende sms til 2616 5474 eller mail til motion.trivsel.risskov@gmail.com og aftale anden mødetid for indmeldelse eller prøvetime – og al anden henvendelse.

Mail til motion.trivsel.risskov@gmail.com besvares løbende.