NYE RETNINGSLINJER IFT. TRÆNING

Træning foregår under hensyntagen til restriktioner ift. afstand og vask/afspritning – vi forbeholder os ret til at bortvise personer, der ikke overholder disse retningslinjer.